තාක්ෂණය සදහා විද්‍යාව

JCB JAYASOORIYA

කවුද JCB ජයසූරිය කියන්නේ

මහනුවර, කුරුනෑගල, පොළොන්නරු යන දිස්ක‍්‍රික්ක වල SFT පංති පවත්වන ව්‍යවහාරික විද්‍යා විෂයන් සඳහා ගෞරව උපාධියක් ලබාගත් එකම ගුරුවරයා ඔහුයි. තවද

විදුසර ජාතික විද්‍යා පුවත්පතේ තාක්ෂණය සඳහා විද්‍යාව විෂයේ ලේඛකයා ඔහුයිි.
එනම් විදුසර පුවත්පත හරහා මුලූ ලංකාවටම SFT උගන්වන ගරුවරයා ඔහුයි.

එපමණක් නොව ලංකාවේ ප්‍රථම වතාවට මෙම විෂයට අදාළව පොත් කට්ටලයක් පල කල ගුරුවරායාද ඔහුයි.

විෂය නිර්දේශ කමිටුවේ සාමාජිකයෙක්
තාක්ෂණය සඳහා විද්‍යාව ඉගැන්වීමට අවශ්‍ය තරමටත් වඩා සුදුසුකම් සම්පුර්ණ කර ඇති බැවින් ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය මගින් විෂය නිර්දේශය සකස් කිරීමට තෝරාගත් පාසල් ගුරුවරයා ඔහුයි.

උත්තර පත්‍ර පරික්ෂකයෙකු ලෙසත් මණ්ඩලයේ අතිරේඛ ප්‍රධාන පර්ක්ෂකයෙකු ලෙසත් උත්තර පත්‍ර නැවත සමික්ෂණයේ යෙදෙන ගුරුවරයෙකු ලෙසත් අත්දැකිම් රාශියක් ලබාගත් ගුරුවරයෙකි.

 

දරුවන් වෙනුවෙන් මාගේ ඩිජිටල් වැඩපිළිවෙල

තාක්ෂණයත් සමග ඉදිරියට යන දරුවන් වෙනුවෙන් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ඔවුන්ගේ දැනුම පෝෂණය කිරිමට මෙම වෙබ් අඩවිය නිර්මාණය කරන ලදි.

පංති පැවැත්වෙන කාල සටහන

මාර්ගගත සහ සාමන්‍ය පංති පැවැත්වෙන වේලාවන්

පාඩම් මාලා

විෂය සමගාමි ලිපි සහ නිබන්ධන මෙතනින්

ප්‍රශ්ණ පත්‍ර

විෂය සමගාමි ප්‍රශ්ණ පත්‍ර

පන්ති පවත්වන ස්ථාන

Gallery

2015 වර්ෂයේ සිට මේ දක්වා දිස්ත්‍රික් ප්‍රථමයන් සියල්ල අප සමගය

Sciecnce for technology

දිවයිනේ විෂිශ්ඨතම තාක්ෂණය සදහ විද්‍යාව පංතියට ඔබත් එකතු වෙන්න

Play Video